கடந்த மாதம், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பிரட் கவனாக் வீட்டிற்கு அருகில் ஆயுதம் ஏந்திய ஒருவர் 911 என்ற எண்ணை அழைத்த பிறகு கைது செய்யப்பட்டார். பொலிசார் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தியபோது, அந்த நபர் தான் நீதிபதியை கொல்ல வந்ததாகக் கூறினார். அந்த நபர், நிக்கோலஸ் ஜான் ரோஸ்கே, பெடரல் நீதிபதியை கொலை செய்ய முயன்ற குற்றச்சாட்டில் குற்றமற்றவர் என்று ஒப்புக்கொண்டார். பிரட் ஆலன் ஃபோர்செல், சனிக்கிழமை பிற்பகுதியில் ஜெயபாலின்Continue Reading

Leonardo da Vinci, well known for his Mona Lisa, is one of the frontiers for automation engineering. He created the first humanoid robot nearly at the end of the 15th century.Machinery replacing human labor was processed long back then itself.Isaac Asimov, a writer, famously known for his foundation series releasedContinue Reading

Ujwal punyark is a student at  Delhi university law faculty. The North Eastern Gaze of Indian State  Imperialism has undergone a change in its strategy after the world war 2. The elements of finance capital penetrates through governmental aids, loan and direct investment in the oppressed nationalities. Imperialism which LeninContinue Reading

As it is simple to understand the difference between the fascism and military dictatorship; unlike dictatorship where state controls people through force, in fascism people come up in large numbers to support the regime. Ofcourse obviously people’s mindset would be shaped through the propaganda, fake news factories are simply epitomizingContinue Reading