அருட்பணியாளர் சு. ஆன்றனி கிளாரட் எழுதிய இந்தியக் கடல்மீன்வளச் சட்டம் -பாரம்பரிய மீனவர் நோக்கில் என்னும் நூல் அக்டோபர்-3, ஞாயிறு மாலை 4 மணிக்கு, தேவசகாயம் பிள்ளை பயிற்சியகம், அசிசி வளாகம், நாகர்கோவிலில் நடைபெற்றது. அருட்தந்தை ஜான்ரோஸ் நூலை வெளியிட்டார்.தாமஸ் கொச்சேரி மீன்தொழிலாளர் யூனியன் குளச்சல் கிளை தலைவர் அமல்ராஜ் மற்றும் கோடிமுனை கிளை தலைவர் ரமேஷ் பெற்றுக்கொண்டனர். கேப்டன் ஜான்சன், சார்லஸ் டார்வின் ஆகியோர் நூல் குறித்து பேசினர்.அருட்தந்தைContinue Reading

தமிழர் நிலத்தின் வரலாற்று சித்திரம் என்பது கடந்த 100 ஆண்டுகளில் ஆரியத்திற்கு எதிரான திராவிட சித்தாந்த வரைவுக்குள் பொருத்திப்பார்த்தே வரையப்பட்டுள்ளது. அச்சித்திரத்தின் நீள் வளைவு கோடுகளே நாம் இப்போது அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கும் அரசியல்  கலாச்சார வரைப்படத்தின் வண்ணங்களாக இருக்கிறது. தமிழர் நாகரீகத்தின் அரசியல் சூழல் இச்சித்திரத்தின் மூலமே நிறுவப்பட்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டும் வருகிறது. எனினும் அரசியல் சித்தாந்தம் தாண்டிய ஒரு ஆய்வு ரீதியான வரலாற்று சித்திரம் என்பது பெரும்பாலும் நம் நிலத்தின் அரசியல்Continue Reading