காசுமீர் – எரியும் பனிமலை: 10 – க.இரா. தமிழரசன்

0
14

கட்டுக்கதை : காசுமீர் போராட்டக்காரர்கள் வன்முறையைத் தூண்டுகிறார்கள் / ஆயுத வழிபாட்டாளர்கள் / பயங்கரவாதிகள்

உண்மை : பாகிஸ்தான் பழங்குடியினரின் தாக்குதலுக்கு அஞ்சி காசுமீரிகள் இந்தியாவோடு எப்போது இணைந்து கொண்டார்களோ அப்போதிருந்தே இந்திய அரசாங்கத்தால் தொடர்ந்து துரோகமிழைக்கப்பட்டுக் கொண்டே வருகிறார்கள்.

இந்தியாவில் வேறு எந்த தேசிய இனமும் இந்தளவுக்கு துரோகத்தையும் ஒடுக்குமுறையையும் சந்தித்திருக்க மாட்டார்கள்.

காசுமீரிகள் தங்கள் மீதான ஒடுக்குமுறையை, தங்களுக்கு நடந்த துரோகத்தை ஜனநாயகப் பூர்வமாகவே எதிர்த்து வந்தனர்.

கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டு காலம் ஜனநாயகப் பூர்வமான போராட்டத்தை மட்டுமே நடத்திக் கொண்டிருந்த காசுமீர் மக்கள் மீது பல்வேறு இராணுவச் சட்டங்களை இயற்றி இராணுவத்தைக் குவித்து அம்மக்களை கொடூரமாகக் கொலை செய்தது. இதற்குமேல் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு காஷ்மீர் மக்கள் தள்ளப்பட்டதால் ஆயுதம் தூக்குவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்ற நிலை உருவானது.

இந்திய அரசு தான் வாக்களித்த எந்த உறுதிமொழியும் இன்று வரை காப்பாற்றாமல் அவர்களுக்குத் துரோகம் இழைத்த அவர்களை ஒடுக்கி ஆயுதம் தூக்க வைத்தது என்பதை கீழே பார்க்கலாம் .

காசுமீரில் இந்தியாவுடன் இருப்பதா ? பாகிஸ்தானுடன் செல்வதா ? தனிநாடாக இருப்பதா? என்கிற கேள்வியை முன்வைத்து தேர்தல் நடத்துவதாக ஐ.நா.சபையிடம் வாக்குறுதி அளித்த இந்தியா இதுவரை தேர்தல் நடத்தாமல் எப்படி துரோகமிழைத்தது என்பதை இதற்கு முன்பு பார்த்தோம். தற்போது தற்காலிக இணைப்பின் போது வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீர்த்துப் போகச் செய்து அதை இறுதியாக இரத்து செய்த துரோகத்தையும் பார்க்கலாம்.

காசுமீர்-இந்தியா தற்காலிக இணைப்பு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப் பிரிவு 370 உருவாக்கப்பட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு சலுகைகள் வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டது.

1949-இல் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் 21 பகுதியில் திருத்தம் செய்து தற்காலிக மற்றும் மாறுதலுக்கு உட்படுத்தலின் கீழ் 370 வது பிரிவு வரையறுக்கப்பட்டது.

” சரத்து 370 மற்றும் 35 Aஇது இந்திய அரசியலமைப்பின் 21 ஆம் பகுதியின் முதல் சரத்து ஆகும்.“தற்காலிக, இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்” என்பது இந்தப் பகுதியின் தலைப்பு ஆகும். இதன் அசல் வரைவானது ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசால் வழங்கப்பட்டது . பேச்சுவார்த்தை மற்றும் திருத்தங்களைத் தொடர்ந்து சரத்து 306A (தற்போது 370) ஆனது 1949 ஆம் ஆண்டு மே 27 அன்று அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபைக்கு சரத்து 370ஐ திருத்தவோ நீக்கவோ தக்க வைத்துக் கொள்ளவோ உரிமை உண்டு என்ற வகையில் இந்த சரத்து தற்காலிகமானது என்றே பொருள் கொள்ளலாம். ஆனால் இதனைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள அதன் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை முடிவு செய்தது. மற்றொரு விளக்கத்தின் படி அங்கு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் வரை இந்த இணைப்பு தற்காலிகமானது. இந்திய அரசிலயமைப்பின் மற்ற பிற விதிகளானது குடியரசுத் தலைவரின் உத்தரவில் குறிப்பிடக்கூடிய விதி விலக்குகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மாநில அரசின் ஒப்புதல் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீரின் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் ஒப்புதலுக்குப் பின்னர் ஜம்மு-காஷ்மீருக்குப் பொருந்தும் என்று சரத்து 370 கூறுகின்றது. சரத்து 35A ஆனது 1954 ஆம் ஆண்டில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆணையால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சரத்து 370-லிருந்து வந்ததாகும்.

சரத்து 35A என்பது ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசியலமைப்பின் உட்பகுதியில் இடம் பெறவில்லை என்ற அடிப்படையில் இது தனித்துவமானது ஆகும். சரத்து 35-ஐத் தொடர்ந்து சரத்து 36 இடம் பெற்றிருந்தாலும் 35A சரத்தானது முதல் பிற்சேர்க்கையில் உள்ளது. சரத்து 35A ஆனது மாநிலத்தின் நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர்களையும் அவர்களுக்கான சலுகைகள் மற்றும் சிறப்பு உரிமைகளையும் வரையறுக்க ஜம்மு-காஷ்மீரின் சட்டமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் 370 வது பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு காஷ்மீரின் தனி அதிகாரம் குறித்து உறுதி செய்யப்பட்டது.

 1. (1) இந்த அரசியல் சாசனத்தில் யாது கூறப்பட்டிருப்பினும்
  (அ) 238 ஆவது கோட்பாட்டில் உள்ளவற்றை ஜம்மு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள அதிகாரம்

(ஆ) அந்த மாநிலம் சம்பந்தமாக சட்டம் இயற்றுவதற்கு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள அதிகாரம்

(1) அந்த மாநிலத்தைக் குடியேற்ற நாடான இந்தியாவுடன் இணைத்துக் கொள்ளும் போது எழுதப்பட்ட ஆவணத்தில் அந்த மாநிலம் பற்றிக் குடியேற்ற நாடான இந்தியாவுக்குச் சட்டம் இயற்றுவதற்கான அதிகாரமுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட விவகாரங்களுக்கும் அதோடு ஒத்திருக்கும் விவகாரங்களுக்கும் மத்தியப் பட்டியலிலும் மத்திய மற்றும் மாநிலப் பட்டியலில் இருக்கின்றவை எனக் குடியரசுத் தலைவரால் அறிவிக்கப்படும் விவகாரங்கள் பற்றி அந்த மாநில அரசைக் கலந்தாலோசித்த பின்னரும்

(2) அந்த மாநில அரசின் ஒப்புதலுடன் குடியரசுத் தலைவர் தம் உத்தரவில் குறிப்பிடத்தக்க அத்தகைய பட்டியல்களில் உள்ள வேறு விவகாரங்கள் பற்றியும் மட்டுமே சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும்.

(இ) இந்தக் கோட்பாடும் மற்றும் ஒன்றாவது கோட்பாடும் அந்த மாநிலத்துக்கு அனுசரிக்கப்பட வேண்டும்.

(ஈ) குடியரசுத் தலைவரின் உத்தரவில் குறிப்பிடும் விதிவிலக்குகளுக்கும் மாற்றங்களுக்கும் உட்பட்டு இந்த அரசியல் சாசனத்தில் உள்ள மற்ற விதிகளும் அனுசரிக்கப்படலாம்.

ஆனால் (ஆ) கிளைக் கூறின் (1) ஆவது பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதும், அந்த அந்த மாநிலத்தை இணைத்துக் கொள்ளும் போது எழுதப்பட்டதுமான ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவகாரங்கள் பற்றி அந்த மாநில அரசரைக் கலந்தாலோசிக்காமல் எத்தகைய உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது,

இதற்கு முந்தைய விதியில் கூறப்படாத விவகாரங்கள் பற்றி அந்த மாநில அரசரைக் கலந்தாலோசிக்காமல் எத்தகைய உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது.

(2) (1) வது கூறின் (ஆ) கிளைக் கூறின் (2)வது பத்தியில் உள்ளபடி அல்லது அந்தக் கூறின் (ஈ) இணைக் கூறின் இரண்டாவது விதியில் உள்ளபடி மாநில அரசாங்கத்தின் சம்மதத்தை அந்த மாநிலத்தின் அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்னர் பெற்றிருந்தால் அதனை அரசியல் நிர்ணய சபையில் அத்தகைய முடிவு எடுக்கப்படுவதற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(3) இந்தக் கோட்பாட்டில் இதற்கு முன்னர் யாது கூறப்பட்டிருப்பினும் தாம் குறிப்பிடும் அத்தகைய நாளிலிருந்து இந்தக் கோட்பாட்டில் உள்ளவை செயல் இழக்கும் அல்லது அத்தகைய மாற்றங்களுக்கும், விதி விலக்குகளுக்கும் உட்பட்டுச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஒரு பொது அறிவிக்கை மூலம் குடியரசுத் தலைவர் அறிவிப்பு தரலாம்.

எனினும் அத்தகைய அறிவிப்பை செய்வதற்கு முன் (2) வது கூறிலுள்ளபடி அந்த மாநிலத்தின் அரசியல் நிர்ணய சபையால் அந்த அறிவிப்பு பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இப்படி இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் 370 வது பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு காஷ்மீருக்கு தன்னாட்சி உரிமையும், சிறப்பு அந்தஸ்தும் அளிக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு, அயலுறவு, நாணயம், செய்தித் தொடர்பு ஆகியவை மட்டும் இந்திய அரசிடம் இருக்கும். மற்ற எல்லா அதிகாரமும் மாநில அரசிடம் இருக்கும்.

காஷ்மீரை ஆள்வதற்காக மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுபவர் ஜம்மு காஷ்மீர் பிரதமர் என்று அழைக்கப்படுவார்.

ஆளுநர் ஜனாதிபதி என்று அழைக்கப்படுவார் என்றும் ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டது.

இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டபடி காஷ்மீருக்கான அரசியல் சாசனம் 17.11.1956 ல் அரசியல் சாசனச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அது 26.1.1957 இல், இந்தியாவின் எட்டாவது குடியரசு நாளில் நடப்புக்கு வந்தது.

The Constitution of Jammu and Kashmir

Preamble. We, the people of the State of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved, in pursuance of the accession of this State to India which took place on the twenty – sixth day of October, 1947, to further define the existing relationship of the State with the Union of India as an integral part thereof, and to secure to ourselves.

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this seventeenth day of November, 1956, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

மேலே உள்ளது ஜம்மு – காஷ்மீர் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் முகவுரைப் பகுதி.

இது என்ன கூறுகிறது?

ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்களாகிய நாங்கள், 1947 அக்டோபர் 26 அன்று இம்மாநிலம் இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டதன் தொடர்ச்சியாகவும், மேலும் இந்திய ஒன்றியத்தோடு இந்த மாநிலத்துக்கு உள்ள தொடர்பை வரையறை செய்ய வேண்டியும் … … எங்கள் மாநில அரசியல் அமைப்பு அவையில், 1956 நவம்பர் 17 அன்று நாங்கள் நிறைவேற்றியும் ஏற்றும் எங்களுக்கான இந்த அரசமைப்பை அமைத்துக் கொண்டோம் எனக் கூறுகிறது.

சுதந்தர இந்தியாவுக்கு என்று எழுதப்பட்ட அரசமைப்புச் சட்டம் என்ன சொல்கிறது?.

அதன் முகவுரையில் இந்திய மக்களாகிய நாங்கள், 1949 நவம்பர் 26 இல் நிறைவேற்றிக் கொண்ட அரசமைப்புச் சட்டம் என்றே கூறுகிறது. அதாவது இந்தியாவிலுள்ள எல்லா மக்களும் இந்திய மக்கள்.

ஆனால், காஷ்மீரில் உள்ள மக்கள் முதலில் ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்கள் அடுத்து தான் இந்திய மக்கள்.

காஷ்மீருக்கு தனியாக தேசியக் கொடியையும் இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டது.

 1. Flag of the State:
 2. Flag of the State: – The Flag of the State shall be rectangular in shape and red in colour with theree equidistant white vertical stripes of equal width next to the staff and a white plough in the middle with the handle facing the stripes. The ratio of the length of the flag to its width shall be 3 : 2.

ஜம்மு – காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கான கொடி நீண்ட சதுர வடிவத்தில் சிவப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும். அக்கொடியின் கம்பை ஒட்டி சமமான இடைவெளிகளைக் கொண்ட சமமான அகலம் கொண்ட செங்குத்தான வடிவில் – வெள்ளை நிறத்தில் மூன்று கோடுகள் இருக்கும். கொடியின் நடுவில் வெள்ளை வண்ணத்தில் ஏர் வரையப்பட்டிருக்கும். ஏரின் முனை வெள்ளைக் கோடுகளை நோக்கி இருக்கும்.

இதன்படி காஷ்மீரின் முதல் பிரதமராக (முதல்வராக அல்ல; பிரதமராக) 1951 ல் ஷேக் அப்துல்லா பதவியேற்றார். மன்னர் ஹரிசிங்கின் மகன் கரன்சிங் ஜனாதிபதியானார்.

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கான அரசியல் நிர்ணயசபை தேர்தல் 1951 செப்டம்பரில் நடைபெற்றது. தேசிய மாநாட்டுக்கட்சி 75 இடங்களில் வெற்றிபெற்றது. முதல் அரசியல் நிர்ணயசபைக்கூட்டம் 1951 நவம்பர் 5 ல் நடைபெற்றது. அதில் கீழ்க்கண்ட முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன:

 1. ஜம்மு – காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கான அரசியல் அமைப்புச்சட்ட விதிகளை உருவாக்குவது.
 2. மன்னராட்சி முறையின் எதிர்காலத்தை பற்றி முடிவு செய்வது.
 3. நிலச்சீர்திருத்த திட்டங்களின்படி நிலங்களை இழந்த உடைமையாளர்களின் இழப்பீடு பற்றி பரிசீலிப்பது.
 4. இந்தியாவுடன் இணைவது பற்றி முடிவு செய்வது. இதன்படி இந்தியாவுடன் இணைய அரசியல் நிர்ணயசபை முடிவு செய்தது. மன்னர் – நிலபிரபுக்களின் பரம்பரை உரிமை ரத்துசெய்யப்பட்டது.

1952 சூலை 24 இல் நேரு – ஷேக் அப்துல்லா இருவரும் இணைந்து தில்லி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

காஷ்மீர் இணைப்பு ஒப்பந்தம் குறித்த, நேரு – ஷேக் அப்துல்லா ஒப்பந்தம் பின்வருமாறு கூறுகிறது:

 1. இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இராணுவம், வெளியுறவு, தகவல் தொடர்பு தவிர, மற்ற அனைத்தும் பிற மாநிலங்களைப்போல் இல்லாமல் காஷ்மீர் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்.
 2. காஷ்மீர் மக்கள் இந்தியக் குடியுரிமை பெறுவர். அங்கு நிலையாக வசிப்பவர்களின் உரிமைகளை காஷ்மீர் சட்டமன்றம்தான் தீர்மானிக்கும்.
 3. காஷ்மீர் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அடிப்படை உரிமைகள் மட்டுமே, உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவை.
 4. இந்தியக் கொடியுடன், காஷ்மீர் மாநிலக் கொடியும் பயன்படுத்தப்படும்.
 5. மாநில அரசின் வேண்டுகோளின் பேரிலோ, அல்லது அதன் சம்மதத்துடனோதான் இந்திய அரசு தலையிடும்.
 6. காஷ்மீர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தவிர, வேறு யாரும் அங்கு சொத்து வாங்கமுடியாது.இதுவே பிரதானமாக இடம்பெற்றது.

இதை உறுதிப்படுத்துவதே இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் 370 பிரிவு. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 370 பிரிவுக்கு இணக்கமாக ஜம்மு-காஷ்மீர் தனது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
குடியரசுத்தலைவர் இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களில் ஆளுநர்களை நியமிப்பதை போல மாநிலத்திற்கு நியமிக்கமாட்டார் மாறாக இம்மாநில சட்டசபை தான் அவரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்.

 • இது தான் காசுமீருக்கு இந்தியா வழங்கிய சிறப்பு அந்தஸ்து .

இந்தியா ஒப்புக்கொண்டபடி ஜம்மு-காஷ்மீர் கான அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு ஷேக் அப்துல்லா தடையாக இருப்பார் என்பதை உணர்ந்த இந்திய அரசு அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து விட்டு வைத்து ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை 1956 நவம்பர் 17 இல் உருவாக்கியது. ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் முதற்கொண்டு இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாகும் என அச்சட்டம் மிகத் தெளிவாக அறிவித்து துரோகத்தை தொடங்கி வைத்தது.

அதுவரை பிரதமர் என்றழைக்கப்பட்டவர் முதல்வராக ஆக்கப்பட்டார். ஜனாதிபதி கவர்னர் ஆனார். அவரையும் இந்திய அரசு நியமிக்கும் என … இப்படி கொடுத்த ஒவ்வொரு வாக்குறுதியும் இந்திய அரசால் மீறப்பட்டது.

இராணுவம், தகவல்தொடர்பு, வெளியுறவு மட்டுமே மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்ற நிலை மாற்றப்பட்டு, யூனியன் பட்டியலின்படி சட்டமியற்றும் மத்தியஅரசின் அனைத்து அதிகாரமும் காஷ்மீருக்கும் பொருந்தும் என்று 1957 குடியரசுத்தலைவர் புதிய உத்தரவைப் பிறப்பித்தார்.

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் போன்ற அதிகாரிகளை காஷ்மீரில் நியமனம் செய்ய முடியாது என்ற நிலைமாற்றப்பட்டு, மத்தியஅரசின் அதிகாரிகள் நேரடியாக அங்கு நியமனம் செய்யும் முறை 1958ல் கொண்டுவரப்பட்டது.

மாநில அரசைக் கலைக்கும் 356,357 வது பிரிவுகள் அங்கும் பொருந்தும் என்ற நிலை 1964ல் கொண்டுவரப்பட்டது. நெருக்கடி நிலை பிறப்பிப்பது போன்ற சட்டங்களும் அங்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
1954 முதல் 1994 வரையிலான காலத்தில் இந்திய அரசின் ஏகாதிபத்திய மனப்போக்கின் காரணமாக, குடியரசுத் தலைவரின் 47 ஆணைகள் மூலம் காஷ்மீரின் தன்னாட்சி உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டன. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 395 உறுப்புகளில் 260 உறுப்புகள் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு நீட்டிக்கப்பட்டன. நடுவண் அரசின் அதிகாரப் பட்டியலில் உள்ள 97 விதிகளில் 94 விதிகளும், பொதுப் பட்டியலில் உள்ள 47 விதிகளில் 26 விதிகளும் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு நீட்டிக்கப்பட்டன. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் உறுப்பு 370க்கு இவை முற்றிலும் எதிரானவை ஆகும்.

இப்படியான மத்திய அரசு செய்த துரோகத்தின் காரணமாகத்தான் ஜனநாயகப் போராட்டம் வலுவடையத் தொடங்கியது.
போராடிய மக்கள் மீது கொடூரமான தாக்குதலை இந்திய அரசு நடத்தியது. கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கடும் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.

” ஜம்மு காஷ்மீரில் நடத்தப்பட்டுவரும் சித்திரவதைகளில் கொடூரங்கள் நம்ப முடியாதவைகளாக இருக்கின்றன இவை காலம் முழுக்க மக்களை முடக்கி விடுகின்றன வாழ இயலாதவர்களாக மாற்றி விடுகின்றன ” என்று சர்வதேச பொதுமன்னிப்பு சபை அறிக்கை கொடுக்கும் அளவுக்கு மிகவும் மோசமாக இந்திய அரசு நடந்து கொண்டது.

ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒவ்வொரு மாதமும் 25க்கும் மேற்பட்ட சிறைக் காவல் மரணங்கள் நடைபெற்று வருவதாக காஷ்மீர் மானிட்டர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

சர்வதேச பொதுமன்னிப்பு சபை 1992 ஜனவரியில் ஜம்மு காஷ்மீரில் சித்திரவதைகளும் காவல் மரணங்கள் என்ற தலைப்பில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது அவ்வறிக்கையில் 1990- 94 இடைப்பட்ட காலத்தில் 715 பேர் காவல்நிலையங்களில் விசாரணை என்ற பெயரில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர்கள் மரணம் அடைந்துள்ளனர் என்று கூறியுள்ளது.

கடந்த 1990-95 இடைப்பட்ட காலத்தில் ரூபாய் 265 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன 148 பேர் உயிரோடு கொளுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் 6931 தீவைப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று இருக்கின்றன . மூன்று பெரும்மத வழிபாட்டுத்தலங்கள் இடிக்கப்பட்டு தீ வைக்கப்பட்டுள்ளன என காஷ்மீருக்குள் புகுந்து ஆயுதப்படையினர் செய்யும் அட்டூழியங்களை காஷ்மீர் டைம்ஸ் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

ஆயுதப்படையினர் திடீரென வெறி கொண்ட மிருகங்களைப் போல நடந்து கொள்கிறார்கள். வயது வேறுபாடு இல்லாமல் காஷ்மீர் பெண்கள் ஆயுதப் படையினரால் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் என்று குப்வாரா மாவட்ட நீதிபதி எஸ் எம் யாசின் தெரிவிக்கிறார்.

அமைதி வழியில் தங்கள் எதிர்ப்பைக் காட்டுவதற்காக மக்கள் கூடுகின்ற இடங்களில் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கி தாக்குதல் நடத்தி நூற்றுக்கணக்கான போராட்டக்காரர்களை படுகொலை செய்யும் சம்பவங்கள் நாள்தோறும் நடக்க தொடங்கியது.

2000 – 2016 வரை கடந்த 16 ஆண்டுகளில் காஷ்மீரில் ஆயுதப்படை களால் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட இருக்கிறார்கள். ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள்
பெற்றோரை பறிகொடுத்த
அனாதைகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் .

டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஆங்கில நாளிதழ் 2010 இல் வெளியிட்டுள்ள ஒரு புள்ளிவிவரத்தின்படி, காஷ்மீரில் 3,00,000 இந்திய இராணுவச் சிப்பாய்களும், தேசியத் துப்பாக்கி படைப் பிரிவைச் சேர்ந்த 70,000 சிப்பாய்களும், மத்திய போலீசு படையைச் சேர்ந்த 1,30,000 சிப்பாய்களும் – ஆக மொத்தம் 5,00,000 சிப்பாய்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அம்மாநிலப் போலீசுப் படை இந்த எண்ணிக்கையில் சேராது.

இதன் பின்னணியில் தான் காஷ்மீர் போராளிகள் ஆயுதம் தூக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

இன்று அதையே காரணம் காட்டி எஞ்சியிருந்த 370 பிரிவையும் முழுவதுமாக ரத்து செய்து தனது பாசிசத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது மோடி அரசு.

க.இரா. தமிழரசன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here